Okul Türlerine Göre 20 ve Üzeri Gün Devamsız Öğrenci Oranı (2017)

2017 yılında mesleki ve teknik ortaöğretimde %39,81 oranında devamsızlık yapılmıştır.