Opera ve Bale Salonu Sayısı

2016-17 döneminde opera ve bale salonu sayısı 11'dir.