Opera ve Bale Salonu Sayısı

2016-17 sezonunda opera ve bale salonu sayısı, 2014'ten beri 11'de sabit kalmıştır.