Örgün Eğitimde Erkek Öğretmenlerin Sayısı (2019-2020)

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de toplam 187 bin 156 erkek öğretmen ortaöğretimde çalışmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.