Orman Ağaçlarını Kaçak Kesme Suçu Sayısı

2017 yılında orman ağaçlarını kaçak kesme suç sayısı 2.993'e yükselmiştir.