Ormanda İzinsiz Otlatma Suçu Sayısı

2018 yılında ormanda izinsiz otlatma suçu sayısı 818'e düşmüştür.