Ormanda Usulsüz Açılan Alan Miktarı

2018 yılında ormanda 14.363 dekar usulsüz bir şekilde alan açılmıştır.