Ormanda Usulsüz Alan Açma Suçu

2018 yılında ormanda usulsüz alan açma suç sayısı 3.465'e yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.