Ormanda Usulsüz Alan Açma Suçu

2018 yılında ormanda usulsüz alan açma suç sayısı 3.465'e yükselmiştir.