Ormanda Usulsüz Alan Açma Suçu

2017 yılında ormanda usulsüz alan açma suç sayısı 2.473'dir.