Ortalama Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Geliri (TL), 2020