Ortaöğretimde Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2018-19 öğretim döneminde ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 11'e düşmüştür.