Ortaöğretimde Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2015-16 öğretim döneminde ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 13'tür.