Ortaöğretimde Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

2017-18 öğretim döneminde ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 12'ye düşmüştür.