Oynanan Eser Sayısı (Tiyatro)

2016-17 döneminde oynan tiyatro eseri sayısı 8.948'e ulaşmıştır.