Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sayısı

2016 itibariyle merkez sayısı 2.074'e ulaşmıştır.