Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sayısı

2017 itibariyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkez sayısı 2.437'e ulaşmıştır.