Özel Temel Liselerden Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Oranları

2017-18 öğretim döneminde özel temel liselerden ÖSYS'ye başvuran kişilerden %45,29'u lisansa, %8,78'i önlisansa yerleşmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.