Özel Yurt Sayısı

2017-208 öğretim döneminde özel yurt sayısı 4.292'ye yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.