Resmi Kalkınma Yardımları Miktarı

2016 yılında Türkiye'nin yaptığı resmi kalkınma miktarı toplamı 6,49 milyar Dolar'a yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.