Sağlık Bakanlığı Bütçesi

2017 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi 65milyar TL'ye yükselmiştir.