Sağlık Bakanlığı Bütçesi

2018 yılında Sağlık Bakanlığı'nın global ve merkezi yönetim bütçesinin toplamı 75milyar TL'ye yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.