Sağlık Bakanlığı Bütçesinin GSYİH İçindeki Payı

2017 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payı %2,7'ye yükselmiştir.