Sağlık Bakanlığı Bütçesinin GSYİH İçindeki Payı

2018 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %2,0'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.