Sağlık Kurumlarında Toplam Yatak Sayısı

2018 yılı itibarıyla sağlık kurumlarındaki toplam yatak sayısı 232bine yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.