Sağlık Kurumlarında Toplam Yatak Sayısı

2016 yılı itibariyle sağlık kurumlarındaki toplam yatak sayısı 218bine yükselmiştir.