Sağlık Kurumu Sayısı

2018 yılında sağlık kurumu sayısı 34.559'a yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.