Sağlık Kurumu Sayısı

2016 yılında sağlık kurumu sayısı 33bine yükselmiştir.