Sağlık Kurumu Sayısı

2017 yılında sağlık kurumu sayısı 33.587'ye yükselmiştir.