Sağlık Memuru Başına Düşen Kişi Sayısı

2018 yılında sağlık memuru başına düşen kişi sayısı 462'dir

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.