Sağlık Memuru Başına Düşen Kişi Sayısı

2016 yılında sağlık memuru başına düşen kişi sayısı 552'dir