Salgınların Google Haberler’de Bahsedilme Sayıları

23 Mart 2020 itibarı ile Coronovirüs hakkında Google Haberler üzerinden 3,3 milyar içeriğe ulaşılmaktadır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.

Kaynaklar

* Google News hits