Savunma ve Havacılık İhracat Miktarı

Savunma ve havacılık ihracat miktarı 1,95 milyar Dolar'a yükselmiştir.