Seçili Avrupa Ülkelerinde Bireylerin Dijital Yetenekleri (%)

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2019 verilerine göre İzlanda'da bireylerin %85'inin dijital yetenekleri varken bu oran Türkiye'de %36'dır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.