Seçili Ülkelere Göre (+15) Kadınların İşgücüne Katılım Oranı

Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı, son yıllarda artış gösterse de, %34,2 ile OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.