Seçili Ülkelere Göre GSYH’den Sağlığa Ayrılan Pay

2018 yılında Bloomberg'in araştırmasına göre Türkiye'de GSYH'den sağlığa ayrılan pay %4,1'dir.