Seçili Ülkelere Göre Kişi Başı Kitap Okumaya Ayrılan Süre

Eurostat'ın araştırmasına göre Türkiye'de kişi başına kitap okumaya ayrılan süre günde 7 dakikadır.