Seçili Ülkelere Göre Parlamentodaki Kadın Temsil Oranı

2018 yılında parlamentoda %17,4 kadın temsil oranıyla Türkiye sıralamada 118.sırada yer almaktadır.