Seçili Ülkelere Göre Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Skoru

Bloomberg'in 2018 yılında yaptığı araştırma göre Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki verimlilik skoru 52,2'dir.