Seçili Ülkelere Göre Yetişkinlerde Obezite Oranı

Türkiye’de obezite oranı, OECD ortalamasının üstünde olup, %22,3 seviyesindedir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.