Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Ortalama Çalışma Yılı (2019)

Türkiye'de bir insanın 15 yaşından sonraki çalışma hayatı ortalama 29,3 yıl olarak hesaplandı. İzlanda'da bu sayı ortalama 45,8'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.