Seçilmiş Ülkelere Göre 1000 Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı

2017 itibarıyla Türkiye'de 1000 kişi başına düşen doktor sayısının ortalaması 1,9'dur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.