Seçilmiş Ülkelere Göre 1000 Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı

2016 itibariyle Türkiye'de 1000 kişi başına düşen doktor ortalaması 1,8'dir.