Seçilmiş Ülkelere Göre Basın Özgürlüğü Puanı

Türkiye 2017'de 76 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisine geçmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.