Seçilmiş Ülkelere Göre Basın Özgürlüğü Puanı

Türkiye 2017'de 76 puanla özgür olmayan ülkeler kategorisine geçmiştir.