Seçilmiş Ülkelere Göre Çocuk Nüfus Oranı-2017

2017 itibariyle Türkiye nüfusunun %28,3'ünü çocuklar oluşturmaktadır.