Seçimlere Katılım Oranı

1 Kasım 2015 seçiminde, seçime katılım oranı %85,2'dir.