Seçimlere Katılım Oranı

24 Haziran 2018 seçiminde, seçime katılım oranı %86,2'dir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.