Şehirlere Göre Yıllık Nüfus Artış Hızı (2017-18)

2017-18'de Çankırı'da (‰)150,8 oranında yıllık nüfus artışı gerçekleşmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.