Şehirlerin Ülke Ekonomisi İçindeki Payları

İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %31,23 pay aldı.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.