Şekerpancarı Üretim Miktarı

2018 yılında şekerpancarı üretimi 19 milyon tona düşmüştür.