Şekerpancarı Üretim Miktarı

2017 yılında şekerpancarı üretimi 21 milyon tona yükselmiştir.