Şekerpancarı Üretim Miktarı

2018 yılında şekerpancarı üretimi 19 milyon tona düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.