Şekline ve Cinsiyete Göre İntihar Oranları- 2018

2018 yılı TÜİK verilerine göre, kadınların %46,1, erkeklerin ise %48,8'i kendini asarak intihar etmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.