Sektörlere Göre Nihai Enerji Tüketim Oranları

2016'da, 2000 yılına göre sanayi, konut ve tarım sektörlerinin paylarının azaldığı görülürken ulaştırma ve hizmet sektörlerinin ise payı yükselmiştir.