Sendikaya Üye İşçilerin Konfederasyonlara Göre Dağılımı

2019 yılının ocak ayı verilerine göre sendikaya üye olan işçilerin en fazla olduğu konfederasyon 975.300 kişi ile Türk-İş'tir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.