Sera gazı Emisyon Miktarı

2018 yılında sera gazı emisyon miktarı 520,9 milyon tondur.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.