Yıllara Göre Sera Gazı Emisyon Miktarı (1990-2022)