Sezon Yılına Göre Tiyatro Salonu Sayısı

2018/2019 sezonunda 901 olan tiyatro salonu sayısı, 2019/2020 sezonuna gelindiğinde 720'ye düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.