Sivri Biber Üretim Miktarı

2018 yılında 930 bin ton sivri biber üretilmiştir.