İthalat-İhracat Değerleri Karşılaştırması (1980-2017)

2017 yılında ithalat değeri 234milyar Dolar iken, ihracat değeri 157milyar Dolar'dır.