Son Kullanım Zamanına ve Cinsiyete Göre İnternet Kullanım Oranı, 2021

Son üç ay içerisinde erkeklerde internet kullanma oranı %86,5 iken kadınlarda bu oran 76,4'tür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.