Sosyal Koruma Harcamaları Miktarı

2016 yılında sosyal koruma harcamaları miktarı 335 milyar TL'ye yükselmiştir.