Süt Üretimi Miktarı

2019 yılında süt üretim miktarı 23milyon tona yükselmiştir.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.