Süt Üretimi Miktarı

2017 yılında süt üretim miktarı 21milyon tona yükselmiştir.