Süt Üretimi Miktarı

2018 yılında süt üretim miktarı 22milyon tona yükselmiştir.