Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Gayrisafi Katma Değeri

2017 itibariyle tarım, ormancılık ve balıkçılık gayrisafi katma değeri 189 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.