Tarım, Ormancılık ve Balıkçılığın Gayrisafi Katma Değeri

2016 itibariyle tarım, ormancılık ve balıkçılık gayrisafi katma değeri 161 milyar TL'ye ulaşmıştır.