Tersane Sayısı

2016 yılı itibariyle tersane sayısı 79'dur.