Tersane Sayısı

2017 yılı itibariyle tersane sayısı 78'e düşmüştür.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.