Toplam Ar-Ge Cari Harcaması

2016 yılında Ar-ge cari harcaması 22 milyar TL'ye ulaşmıştır.