Toplam Çayır ve Mera Arazisi Miktarı

2018 yılında toplam mera ve çayır arazisi 15milyon hektardır.

Bu grafik daha iyi mobil görüntülenme için yan çevirilmiştir.