Toplam Çayır ve Mera Arazisi Miktarı

2018 yılında toplam mera ve çayır arazisi 15milyon hektardır.