Toplam Çayır ve Mera Arazisi Miktarı

2017 yılında toplam mera ve çayır arazisi 15milyon hektardır.